Choroby i dolegliwościInformacje

Ośrodek leczenia uzależnień (alkoholizm, narkomania) pod Warszawą

Uzależnienie to stan, który czasami ciężko zrozumieć. Są obecnie miejsca, które w tym pomagają. Ośrodki leczenia uzależnień proponują terapie, które sprawiają, że pacjent wraca do normalnego funkcjonowania.

Świadomość nałogu i jego akceptacja to dobry początek

Uzależniony potrzebuje nie tylko oczyszczenia organizmu z toksycznych substancji, ale także pomocy psychologicznej, ponieważ w głównej mierze to właśnie na podłożu psychicznym jawi się problem. W sytuacji, w której mamy do czynienia z osobą uzależnioną od alkoholu czy od narkotyków najtrudniejszym etapem wydaje się być właśnie sam początek. Pojawia się wówczas zaprzeczanie istniejącego problemu, które jeszcze bardziej pogłębia chorobę. Borykający się z nałogiem nie zdaje sobie sprawy w jakim jest obecnie momencie swojego życia i izoluje się od otoczenia, które w jego mniemaniu wmawia mu, że ma z czymś problem. Natomiast podstawą w leczeniu uzależnień jest ich akceptacja i wyrażenie zgody na leczenie. Osoby zgłaszające się do ośrodka leczenia uzależnień pod Warszawą na samym początku są informowane o tym, że nie mają obowiązku korzystania z terapii w sytuacji, kiedy jest ona wymuszona. Świadoma zgoda uzależnionego na rozpoczęcie leczenia świadczy o wyrażeniu chęci współpracy i zmiany swoich dotychczasowych przyzwyczajeń.

Terapia zamknięta najlepszą formą leczenia

Warto mieć jednak na uwadze fakt, że narkomani nie są w stanie samodzielnie wyjść z nałogu, ponieważ przy każdej próbie odstawienia pojawiają się u nich objawy zespołu abstynencyjnego. Zatem leczenie takich osób powinno odbywać się przy zmianie otoczenia, czyli podczas terapii zamkniętej, która jest wysoce skuteczna.

Na czym właściwie polega terapia poznawczo-behawioralna?

Terapia poznawczo-behawioralna jest jedną z najczęściej stosowanych. Ma ona na celu poprawić jakość życia pacjenta poprzez współpracę z terapeutą, skupienie się na teraźniejszości oraz możliwościach rozwiązania problemu. Dokonuje się tego poprzez zmianę sposobu myślenia i modyfikacje jego zachowań. Zgodnie z tą koncepcją człowiek uczy się zachowań na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji. Wykorzystując właśnie te podstawy teorii uczenia się możemy zmodyfikować lub całkowicie wyeliminować zachowania dysfunkcjonalne. Daje ona również szanse na modelowanie lub wzmocnienie pożądanych zachowań poprzez obserwację.

Analiza dysfunkcjonalnej przeszłości to ważny punkt leczenia

Podczas leczenia uzależnień od alkoholu i narkotyków w początkowej fazie bardzo ważna jest dokładna analiza jak destrukcyjnie na organizm wpłynęła dana używka. Uświadamia ona pacjentowi w jakich sferach życia utrudniła mu normalne funkcjonowanie. Czasami konfrontacja z faktami z przeszłości uzależnionego bywa bolesna. Jednakże to oni samodzielnie powinni dostrzegać  momenty, w których widoczne są negatywne skutki picie alkoholu czy zażywania narkotyków. Bardzo ważne jest również dzielenie się przez nich emocjami, które przeżywają, opowiadając o tym. Pozwala to na dostrzeżenie krytycznych momentów, wyciągnięcie na światło dzienne dramatycznych skutków nałogu oraz przyjrzenie się skrywanym wówczas odczuciom.

Powrót do pełni satysfakcjonującego życia jest możliwy

W kolejnej fazie następuje nauka umiejętności, które pozwalają pacjentowi na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie i trzeźwe życie. Ważnym aspektem jest radzenie sobie z głodem narkotycznym czy alkoholowym. Osoby będące na terapii muszą nauczyć się jak zachowywać abstynencje i zapobiegać nawrotom choroby. Większa świadomość własnych emocji i umiejętność planowania swojego życia daje szanse na wyjście z nałogu. Istotną kwestią jest nowe podejście do życia bazujące na zmianie swoich przyzwyczajeń czy kontaktów z ludźmi. Sieć wsparcia jest tu bardzo potrzebna, tak samo jak asertywność.

Istotność kontynuacji leczenia po wyjściu z ośrodka

Pobyt w ośrodku leczenia uzależnień pod Warszawą https://medjol.pl/ czy w jakimkolwiek innym nie spowoduje cudownego uzdrowienia, ponieważ są to choroby nieuleczalne. Jednakże takie miejsca dają ogromną szansę na powrót do normalnego funkcjonowania i okazują się najlepszą formą pomocy. Po opuszczeniu ośrodka zamkniętego kluczowy jest dalszy etap leczenia. Polega on na indywidualnych spotkaniach z terapeutą czy uczestnictwie w grupach wsparcia. Pacjent ma szansę na samodzielne wprowadzanie zmian w swoim życiu. Pomaga mu w tym m.in. wymiana doświadczeń między członkami grupy czy analiza problemów, które aktualnie przeżywa. Wzajemne wspieranie zainteresowań także bywa znaczące. To trudny czas dla pacjenta, podczas którego mogą pojawiać się także momenty sygnalizujące nawrot choroby. Jednak osiągnięcia terapeutyczne i wytrwałość pomagają w przezwyciężeniu chwilowych zawahań. Dają także nadzieję na powrót do normalnego, w pełni satysfakcjonującego życia.

Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *